Política de privacitat

Aquesta aplicació no sol·licita, utilitza, comparteix ni guarda cap dada personal de l'usuari.

 

Política de privacidad

Esta aplicación no solicita, utiliza, comparte ni guarda ningún dato personal del usuario.

 

Privacy Policy

This application does not request, use, share or store any personal data of the user.